ข้อกำหนดการผลิตแผงวงจรพิมพ์พื้นฐานของ Pcb Board มีอะไรบ้าง?

โพสต์เมื่อ 2020-02-19

ข้อดี 6 อันดับแรกของแผงวงจรพิมพ์สมัยใหม่

Printed Circuit Pcb Board

สารบัญ:

 • แนะนำแผงวงจรพิมพ์ Pcb
 • ข้อดีของ Printed Circuit Pcb Board มีอะไรบ้าง?
 • กระบวนการผลิตของ“ Printed Circuit Pcb Board
 • ผู้บริโภครายใหญ่ของ Printed Circuit Pcb Board
 • ข้อดีของแผงวงจรหลายชั้น
 • เราจะแยกคุณภาพของแผงวงจรได้อย่างไร?
 • ข้อกำหนดบอร์ด PCB วงจรพิมพ์คุณภาพสูง
 • สรุป

แผงวงจรพิมพ์ Pcb แนะนำ

Why choose complex circuit board technologies when Printed Circuit Board are simpler and cheaper. It is still sufficient for many applications such as in industrial electronics or in the automotive sector. Similarly, the use of inexpensive circuit board technologies mainly depends on standard FR4 base material.

ข้อดีของ Printed Circuit Pcb Board มีอะไรบ้าง?

1- Inexpensive circuit board technology

2- Low level of complexity

3- Circuit board samples up to large series from a single source

4- Printed circuit board samples already in series quality

5- Simplest and fast technology solutions

6- Finest conductor structures possible

The แผงวงจรพิมพ์ Pcb is still a classic product in the electronics market after more than 35 years. In addition to one-sided circuits, they are among the oldest products in the world market. Price and performance are still in a healthy relationship with sometimes very high requirements.

Thanks to the pcb board designers and manufacturers who have made this possible. Due to which modern electrical industries are able to work on the latest equipment.

Subsequently, from the micro-circuit board to the thick copper technology, the developers are given all possibilities here. Huge Appreciation for problem-free Printed Circuit Pcb Board assembly as these pcbs provide better space to integrate high resistant technology.

กระบวนการผลิตของ“ Printed Circuit Pcb Board

 1. Cutting process

The material (copper-clad laminate for the double-sided board) comes with the specified panel dimensions.

 1. Drilling process

Moreover, drills through holes, VIA (via holes), mounting holes, etc

 1. Through-hole plating process

Vias are formed by through-hole plating to electrically connect the front and back copper foil surfaces.

 1. Pattern formation process
 2. Laminate dry film
 3. Bake the pattern
 4. Unnecessary parts other than the pattern are removed to complete the pattern forming resist.
 5. Remove the copper foil other than the pattern in the etching process.
 6. Strip the remaining resist after the etching process.

Printed Circuit Board have increasingly established themselves as dominant electrical components carrier in recent years.

ผู้บริโภครายใหญ่ของ Printed Circuit Pcb Board

Printed Circuit Pcba Board

generally, the main customers for Printed Circuit Pcb are the technology industries, in which we cannot underestimate the following properties and advantages are important:

 • Realization of compact, complex, space and weight minimizing structures
 • Dynamic and mechanical bending strength
 • Defined properties of the line systems on the circuit board (impedances and resistances)
 • Reliability of the electrical connections by minimizing the connection points between the assemblies
 • Above all Saving of plug-in and line components, additional cost savings by lowering the assembly and assembly costs

Before you design a Printed Circuit Pcb, you need to decide whether you want to use a single layer or multilayer PCB. Typically, the complex devices use multilayer boards, while simpler single-layer boards can use them too. Therefore, this article explains the advantages and disadvantages of multilayer boards too.

As we all know, multilayer printed circuit boards consist of three or more double-sided printed circuit boards. Simultaneously, in theory, they can contain as many boards as you can need, but this should be based on a factory’s capabilities. For Fast Turning PCB, We can produce up to 36 layers for the prototype of a แผงวงจรพิมพ์ Pcb

With the following advantages, the multilayer circuit board comes first in the circuit board industry:

 1. Printed Circuit Pcb Board Applications in more advanced devices

Since the projects contain more circuits and components, the multi-layer circuit board ensures that there is enough space for connections. This makes them ideal for more advanced devices with many different applications and advanced functions.

 1. Increased durability

The multi-layer panels withstand tough conditions and often last longer than the single-sided panels.

 1. High quality

When designing the Printed Circuit Board, it requires more specialized skills and an advanced tool to use it in the advanced equipment. Most of them will include impedance control and special techniques such as back drilling, laser drilling, etc. for manufacturing. Therefore, it also requires a higher standard of surveillance equipment to ensure its quality.

 1. Smaller and lighter

Printed Circuit Pcb Board has adopted the high-tech technology to stack layers on top of each other in order to integrate the high-layer and multi-functions in a narrower space. And that makes the circuits smaller and lighter. Subsequently, nowadays, IC technology for smaller and lighter boards is becoming more popular and at the same time contains more functions.

There are many points of agreement during a number of Printed Circuit Pcb manufacturing processes. If you are not careful enough, the board is faulty and the quality of the board ends up in an endless stream. Let us share the failure of the circuit board and its solutions with you.

เราจะแยกคุณภาพของแผงวงจรได้อย่างไร?

With the rapid development of mobile communications, electronics, and communications industry, it has also contributed to the continuous and rapid growth of the  Printed Circuit Board manufacturing industry. The question is, how do we differentiate the quality of the circuit board? We can mainly start from two aspects; the first method is to assess the look. On the other hand, this is assessed based on the quality requirements for the circuit board itself.

High-quality Printed Circuit Pcb Board must meet the following requirements:

Printed Circuit manufacturers

 1. It is not easy to fall down because of copper skin at high temperature;
 2. The copper surface provides no easy oxidization process, which affects the installation speed, and is destroyed after the oxidation.
 3. A pcb manufacturer should also focus on High temperatures, high humidity, and special surroundings.

สรุป

In recent years, flexible circuit boards have become increasingly popular as carriers of electronic circuits. Printed Circuit Board manufacturers can offer you the assembly of such flexible boards, the advantages of which can be seen. However, he can only implement the optimal solution for your individual requirements if you explain it to him as precisely as possible when placing the order.

Printed Circuit Pcb are bendable foil circuits based on polyimide or – much rarer – polyester. These high-quality and flexible materials are also suitable for chip and flip-chip assembly, which results in further future-oriented solutions.