Kingford เพิ่มระบบตรวจจับ X-Ray และความรู้เกี่ยวกับ X-Ray

โพสต์เมื่อ 2019-12-26

ยินดีด้วย! เพื่อให้ลูกค้าได้รับความแม่นยำที่สูงขึ้นและบริการตรวจสอบที่ดีขึ้น   Kingford PCB จึง เพิ่มระบบการตรวจสอบ X-Ray viewX1800 หวังว่าจะสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้กับลูกค้าของเราและทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจและสบายใจมากขึ้น!

วิธีX - R Ay งาน ?

X-Ray is a high-performance detection device that uses a cathode ray tube to generate high-energy electrons to collide with a metal target. During the impact, the lost kinetic energy is released in the form of X-Ray due to sudden deceleration of electrons. For the position where the sample cannot be detected by the appearance, by using the change of the light intensity of the X-Ray after penetrating the different density substances, the contrast effect produced can form an image to display the internal structure of the object to be tested, and thus can be observing the problematic area inside the object to be tested while destroying the object to be tested.

X-Ray Application

Used for detection of defects and cracks in metal materials and parts, plastic materials and parts, electronic components, LED components, etc., internal displacement of BGA and circuit boards, and identification of empty welding, virtual welding, etc. BGA welding defects, microelectronic systems and sealing components, cables, fixtures, and internal analysis of plastic parts.

kignford PCBA

X-Ray Scope of application

 • Semiconductor
 • Automotive electronics
 • PCB/PCBA
 • LED
 • BGA/QFN detection
 • Aluminum die castings
 • Molded plastic parts
 • Electrical and mechanical components
 • Biological agriculture seed
 • Aviation component
 • Tire wheel
 • Harness / USB / plug

Why SCIENSCOPE View X1800?

1.Clear and undistorted image

Using the most advanced micro-focus spot X-ray tube & digital flat-panel detector, the latest upgraded image processing technology.

2.CNC step function & automatic detection and determination program

Greatly improve the detection capacity and reduce the labor cost

3.Detection screen center hold function

During tilt detection, the object to be detected is always at the center of the screen, and the magnification is always the same.

Kingford-X-Ray-View-1800
Kingford-X-Ray-View-1800

X-Ray Advantage

X-RAY detection technology has brought new changes to SMT production testing methods. It can be said that it is the most demanding manufacturer who is eager to further improve the SMT production process level, improve production quality, and will find circuit assembly failures in time. Good choice. With the development trend of SMT workshops, other assembly fault detection methods are difficult due to their limitations. X-RAY automatic inspection equipment will become the new focus of SMT production equipment and play an increasingly important role in the field of SMT production, as shown below.

1.Coverage of process defects is as high as 97%. Inspectable defects include: solder joints, bridging, soldering, insufficient solder, pores, device missing, and so on. In particular, X-RAY can also be inspected for solder joint hidden devices such as BGA and CSP.

2.Higher test coverage. The X-RAY inspection equipment in SMT can be inspected where it is not visible to the naked eye and online tests. For example, if PCBA is judged to be faulty, it is suspected that the inner layer of the PCB is broken, and X-RAY can be checked quickly.

3.The preparation time for testing is greatly reduced.

4.Defects that cannot be reliably detected by other test methods, such as: virtual soldering, air holes, and poor molding, can be observed.

5.Inspection equipment X-RAY requires only one inspection of double and multi-layer boards (with layering function)

6. ให้ข้อมูลการวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินกระบวนการผลิตใน SMT เช่นความหนาของการวางประสานปริมาณการบัดกรีใต้ข้อต่อบัดกรีเป็นต้น

7. มุมมองการตรวจสอบเอ็กซ์เรย์สามารถมองเห็นโครงสร้างสามมิติของโปรเซสเซอร์ SoC และแผงวงจรโดยรอบได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการเจาะอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบุพื้นฐานที่เพียงพอว่าการเชื่อมนั้นใช้ได้หรือการเชื่อมผิดพลาด

shenzhen-pcba-bga-kingford

สรุป

เทคโนโลยีการถ่ายภาพมุมมองสามมิติแบบเอ็กซ์เรย์นำการเปลี่ยนแปลงใหม่มาสู่วิธีการตรวจสอบคุณภาพการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ผลิตที่ปรับปรุงระดับกระบวนการผลิตปรับปรุงคุณภาพการผลิตและค้นพบความล้มเหลวในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันเวลา ด้วยแนวโน้มการพัฒนาของอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์วิธีการตรวจจับข้อบกพร่องอื่น ๆ ในการประกอบจึงทำได้ยากเนื่องจากมีข้อ จำกัด อุปกรณ์ตรวจสอบภาพสามมิติ X-Ray จะกลายเป็นจุดสนใจใหม่ของอุปกรณ์การผลิตอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และมีบทบาทที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ในสาขาการผลิต ผลกระทบ