แผงวงจรไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น FPC คืออะไร?

โพสต์เมื่อ 2019-12-18

แผงวงจรไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น FPC คืออะไร?

FPC, the full name is Flexible Printed Circuit, which is made of conductive circuit patterns by using light imaging pattern transfer and etching process methods on a flexible substrate surface. The metallization hole realizes the electrical communication between the inner and outer layers, and the surface of the circuit pattern is protected and insulated by PI and glue layer.

At present, there are four types of FPC : single-sided FPC , double-sided FPC , multilayer flexible board FPC and  rigid-flex board FPC .

Table of Content

Single side FPC

Double side FPC

FPC บอร์ดยืดหยุ่นหลายชั้น

Rigid and flexible board FPC

PCB VS FPC

Single side FPC

The single-sided flexible board FPC is the printed board with the lowest cost and low electrical performance requirements. FPC has a layer of chemically etched conductive pattern, and the conductive pattern layer on the surface of the flexible insulating substrate is a rolled copper foil. The insulating substrate may be polyimide, polyethylene terephthalate, aramid fiber ester, and polyvinyl chloride.

single-side-flexble-pcb-edge-plating-FPC

Double side FPC

A double-sided flexible board FPC เป็นรูปแบบที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าที่ทำโดยการกัดชั้นที่ด้านข้างของฟิล์มฐานฉนวนแต่ละด้าน รูโลหะเชื่อมต่อทั้งสองด้านของวัสดุฉนวนเพื่อสร้างเส้นทางนำไฟฟ้าเพื่อตอบสนองการออกแบบและการใช้งานที่มีความยืดหยุ่น FPC ฟิล์มหุ้มป้องกันสายไฟด้านเดียวและสองด้านและระบุตำแหน่งที่วางส่วนประกอบ

Double-sided-FPC

FPC บอร์ดยืดหยุ่นหลายชั้น

Multi-layer flexible board FPC is a single-sided or double-sided flexible circuit with 3 or more layers laminated together, forming metalized holes through drilling and plating, and forming conductive paths between different layers. FPC, There are have huge functional differences in terms of higher reliability, better thermal conductivity, and easier assembly performance. When designing the layout, the interaction of assembly size, number of layers and flexibility should be considered.

Multilayer Flexible PCBs

Rigid and flexible board FPC

Rigid and flexible boards FPC are composed of rigid and flexible substrates selectively laminated together. FPC structure is compact, forming conductive connections with metallized holes. If a printed board has components on both its front and back, a rigid-flex board is a good choice. However, if all the components are on one side, it is more economical to use a double-sided flexible board and laminate a layer of FR4 reinforcement on the back.

Rigid and flexible board FPC Manufacturer
ผู้ผลิตบอร์ด FPC ที่แข็งและยืดหยุ่น

PCB VS FPC

  • The PCB is a printed circuit board or a printed wiring board. FPC is the abbreviation of flexible circuit board, PCB is divided into flex board and rigid board, but most PCBs are rigid. And FPC multi-purpose mobile phone cable, LCD screen line these foldable lines. The flexible lamp belt uses FPC, and its folding resistance is definitely stronger than that of PCB flexible board.
  • FPC flexible circuit boards assembly time is short, all lines are configured, eliminating the need for redundant wiring connections. FPC volume is smaller than PCB, which can effectively reduce product volume and increase convenience in carrying. FPC is lighter than PCB (rigid board), which can reduce the weight of the final product. FPC thickness is thinner than PCB. Can improve the softness. Strengthen the assembly of the third space in a limited space.

FPC Application

FPC  flexible circuit boards was originally only used in military fields such as space shuttles. Nowadays, with its thin and flexible features, it has catered to the trend of downstream electronics products, and has quickly penetrated into the civilian field, gradually covering consumer electronics, automobiles, industrial control, medical treatment, and instrumentation. And other fields.

The application of mobile phone FPC is the main battlefield. At present, FPC flexible circuit boards in smart phones is mainly dual-panel, while rigid-flex FPC is very suitable for the needs of display panels, batteries and camera modules. According to related professionals forecast, the output value of the rigid-flex combined FPC will reach 2.317 billion US dollars by 2020, which will become one of the main development directions of the FPC industry in the future. FPC flexible board is mainly used in mobile phones, mobile phone cameras, mobile phone antennas, mobile phone capacitive screens, mobile phone buttons, mobile phone batteries, mobile phone modules, mobile phone cables, hand side health, and so on. And its light, thin, short, small performance saves a lot of space inside the phone, so FPC is widely used in mobile phones.

Rigid flex pcb